Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

chlodnawdowa
1286 7270

April 21 2017

5540 f054

Ernst Haas - Central Park, Spring 1970

Reposted fromLittleJack LittleJack viastarryeyed starryeyed
chlodnawdowa

smalllindsay:

Legit rofl

(source: ohmybuster)

6234 f9d1 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viawiks wiks
chlodnawdowa
3751 0f2b 500
Dante
9061 89aa 500

leirelatent:

Polish Bookstore, Paris (1986)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaweselefigara weselefigara
chlodnawdowa
7447 bc41 500
Reposted fromvandalize vandalize viacrazypolish crazypolish
9097 20d4 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaweselefigara weselefigara
chlodnawdowa
6278 29f7 500
Gdy myślisz, że "każualowy" to najgorsze co można stworzyć.
Reposted frompankamien pankamien viacrazypolish crazypolish
2366 7736 500
Reposted fromjohnstaedler johnstaedler viakatastrofo katastrofo

April 19 2017

chlodnawdowa
8559 7904 500
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viamatuss matuss
9906 f240 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viahavingdreams havingdreams
3563 a4d3 500

vrtoglavicazanosa:

La jalousie / Jealousy (2013)

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viagdziejestola gdziejestola
chlodnawdowa
Uważam, że wszystko to, co człowiek pomyśli sobie, nie mogąc zasnąć, nie powinno nigdy zostać pomyślane. To są myśli zbędne, odpady dziennego myślenia, coś, czego nasz aktywny umysł nie chciał pomyśleć w dzień, a teraz, mając tyle czasu do dyspozycji, czuje się w obowiązku wykorzystać. Nie wiem: ta myśl przyszła mi do głowy pewnej bezsennej nocy, a więc pewnie też jest do wyrzucenia.
— Rodrigo Munoz Avia “O psychiatrach, psychologach i innych psycholach
Reposted fromsfeter sfeter viaszydera szydera
chlodnawdowa
9786 4530
malo istotne
chlodnawdowa
Reposted fromQuarante-deux Quarante-deux viakatastrofo katastrofo
chlodnawdowa
chlodnawdowa
Reposted fromgreensky greensky viakatastrofo katastrofo

April 18 2017

5644 9140 500

absolution-v:

Un mondo nuovo (Un monde nouveau) 1966, Vittorio De Sica.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaillumination illumination
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl